fbpx

ROZLICZENIA Z NFZ

KONKURSY OFERT

REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

SOCIAL MEDIA

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

  • Audyty dokumentacji medycznej, w tym: przebadanie najczęściej występujących grup JGP, przygotowanie szczegółowego raportu z wykonanych świadczeń, analiza otrzymanych od podmiotu raportów statystycznych.
  • Opracowywanie regulaminu organizacyjnego podmiotu leczniczego.
  • Opracowanie procedur, instrukcji i wytycznych zgodnych z systemem ISO 9001:2015.
  • Opracowanie procedur, instrukcji i wytycznych zgodnych z systemami akredytacji podmiotów leczniczych.
  • Opracowanie dokumentacji radiologicznej – księgi jakości, planów postępowania, regulaminów, niezbędnych instrukcji.
  • Opracowanie SOP-ów, regulaminów, receptariuszy.
  • Prowadzenie Rejestru Asystentów Medycznych.

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

Zbuduj relacje z pacjentami w oparciu o jakość świadczeń

Ogromne znaczenie w budowaniu placówki opieki medycznej ma obecnie postęp technologiczny, to on wymusza wdrażanie nowoczesnych technologii medycznych i zakup najnowszej aparatury medycznej w celu świadczenia usług. Jednak przekonanie, że samo nowoczesne wyposażenie wystarczy by dobrze zarządzać podmiotem leczniczym ustępuje przekonaniu, że coraz większe znaczenie w kierowaniu placówkami opieki medycznej ma zarzadzanie poprzez jakość. Stąd też chęć wdrażania systemów ISO, czy akredytacji. Ja szczególną uwagę chciałam zwrócić na znaczenie badania i uwzględniania potrzeb pacjentów, a przez to zwiększania ich zaufania i budowania relacji z nimi. Takiemu podejściu w dobie wszechobecnej informatyzacji sprzyja również oferta AdRem360.