fbpx

ROZLICZENIA Z NFZ

KONKURSY OFERT

REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

SOCIAL MEDIA

Konkursy ofert

  • Wykonanie analizy wymagań NFZ dotyczących niezakontraktowanych na dzień podpisania umowy świadczeń zdrowotnych.
  • Monitoring konkursów ogłaszanych przez wskazane oddziały wojewódzkie NFZ, będących w obszarze zainteresowania klienta.
  • Doradztwo i monitoring konkursów ofert zgodnych z profilem działalności klienta.
  • Przygotowywanie ofert w odpowiedzi na ogłaszane przez NFZ konkursy, a także optymalizacja usług, na podstawie rekomendowanych wymagań.

KONKURSY OFERT

Bądź pierwszy na liście oferentów

Szybkie dotarcie do informacji o postępowaniach, będących w kręgu zainteresowania podmiotu leczniczego, zarówno w zakresie rodzaju świadczeń, jak i obszaru terytorialnego jest jednym z warunków osiągnięcia sukcesu w konkursie na świadczenia medyczne. Dlatego tak istotne jest stałe przeglądanie listy postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a później odpowiednio szybka reakcja, czyli pobranie ogłoszenia postępowania i zapytania ofertowego, niezbędnego do przygotowania oferty. W przygotowaniu właściwej oferty ważne są wiedza i wcześniej zdobyte doświadczenie, które pozwalają nie tylko na techniczne przejście przez zadanie, ale również na wywindowanie oferty maksymalnie wysoko na liście oferentów.