fbpx

O mnie

O MNIE

Posiadam kompetencje w zakresie kontraktowania świadczeń medycznych oraz ich rozliczania, wdrażania systemów jakości oraz dokumentacji elektronicznej. Mój staż pracy dał mi szerokie doświadczenie w tworzeniu struktur organizacyjnych podmiotów leczniczych w oparciu o przestrzeganie przepisów prawa oraz tworzenie ich pozytywnego wizerunku. Fachową wiedzę i umiejętności wykorzystuję również w tworzeniu strategii marketingu medycznego podmiotów, opierającego się na możliwościach jakie dają obecnie media społecznościowe i marketing online.

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyłam studia podyplomowe Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa i Funduszy Unii Europejskiej na Politechnice Gdańskiej. Obecne jestem słuchaczką studiów MBA in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Uczestniczę w wielu kursach i konferencjach z zakresu organizacji ochrony zdrowia.

Wieloletnie doświadczenie menadżerskie zdobywałam tworząc i zarządzając pracowniami rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. W późniejszym okresie jako dyrektor ds. jakości i akredytacji budowałam systemy jakości szpitali onkologicznych obejmujących m.in. zarządzanie jakością, zarządzanie środowiskowe, bezpieczeństwo i higienę pracy, bezpieczeństwo informacji oraz standardy akredytacyjne. Jako koordynator poradni specjalistycznych zdobywałam wiedzę na temat funkcjonowania placówek ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

O MNIE

Rzeczowo, czyli w oparciu o twarde dane

AdRem360, to firma doradcza współpracująca z podmiotami leczniczymi w zakresie rozliczania i kontraktowania świadczeń, analizy działalności medycznej, rejestrowania podmiotów oraz marketingu online.
Wartością dodaną współpracy z AdRem360 jest ukierunkowanie na dostarczanie dostępnych, twardych danych związanych z działalnością medyczną podmiotów i możliwości ich wykorzystywania w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności.
Dane te możemy uzyskać z analizy przesyłanych raportów statystyczno-medycznych, z analizy konkurencji wykonywanej przy okazji opracowywanego konkursu ofert. To także dane dostarczane przez sprawnie działający system jakości, ale również umiejętnie prowadzony social media marketing. To w końcu również informacje, docierające do nas w ogromnej ilości, na temat zmieniającego się prawa, a mające ogromy wpływ na przyszłość działających podmiotów leczniczych.
Zachęcam Państwa do współpracy.