fbpx

ROZLICZENIA Z NFZ

KONKURSY OFERT

REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

SOCIAL MEDIA

REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH

  • Powoływanie podmiotów leczniczych i przeprowadzenie zmian formalno-prawnych podmiotów leczniczych.
  • Omówienie docelowego kształtu księgi rejestrowej podmiotu leczniczego.
  • Wskazanie zmian w księdze rejestrowej podmiotu leczniczego niezbędnych do wprowadzenia nowego profilu medycznego.
  • Przygotowanie zestawienia aktualnie działających zakładów leczniczych podmiotu leczniczego, jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych, w odniesieniu do planowanych zmian.
  • Weryfikacja poprawności dotychczasowego wpisu do rejestru.
  • Sporządzenie elektronicznego wniosku o zmianę w księdze rejestrowej, przygotowywanie aktualizacji wpisu.
  • Podpisanie wniosku profilem zaufanym ePUAP.
  • Kontakt z urzędnikami Wydziału Zdrowia w sprawie wniosku w zakresie uzupełnień, wyjaśnień.

REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Zbuduj trwałą strukturę podmiotu leczniczego

Wnioski do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w celu założenia nowego podmiotu, jak również wprowadzenia zmian we wpisie już istniejącego należy składać poprzez aplikację elektroniczną. Aplikacja dostępna jest na stronie internetowej: www.rpwdl.csioz.gov.pl. Wnioski składa się z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego. Często prawdziwym sprawdzianem poprawności stworzonej struktury podmiotu leczniczego jest konkurs ofert ogłaszany przez NFZ, wtedy bowiem istnieje konieczność wczytania danych podmiotu do oferty konkursowej, obwarowanej szczegółowymi wytycznymi, zawartymi również w przepisach o rejestrze.