fbpx

ROZLICZENIA Z NFZ

KONKURSY OFERT

REJESTR PODMIOTÓW LECZNICZYCH

JAKOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

SOCIAL MEDIA

ROZLICZENIA Z NFZ

  • Tworzenie raportów statystycznych, rozliczeniowych, kolejek oczekujących i wystawianie rachunków (faktur), a także korekt.
  • Tworzenie bieżących zestawień informujących o stanie wykonania kontraktu z NFZ.
  • Informowanie o komunikatach pojawiających się w systemie wymiany danych NFZ.
  • Monitorowanie informacji o ogłaszanych przez NFZ konkursach ofert, rokowaniach, będących w obszarze zainteresowania klienta.
  • Analizy wymagań NFZ dotyczących niezakontraktowanych na dzień podpisania umowy świadczeń zdrowotnych.
  • Przygotowanie korespondencji do NFZ w sprawach związanych z rozliczeniami, bilansowaniem umów, wypłatami nadwykonań i innych mających bezpośredni wpływ na prawidłowe rozliczanie kontraktu z NFZ.
  • Aktualizacja danych rejestrowych klienta/świadczeniodawcy w systemach przekazywania danych NFZ /SZOI, PŚ/
  • Analiza merytoryczna planowanych zmian w systemie przekazywania danych NFZ, dotyczących personelu, sprzętu medycznego i harmonogramów pracy.
  • Wprowadzanie zmian w systemie przekazywania danych NFZ /SZOI, PŚ/ dotyczących potencjału Świadczeniodawcy.

ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ

Rozliczaj się w najkorzystniejszy sposób

Pierwszym warunkiem prawidłowego rozliczenia umowy zawartej z NFZ jest stała analiza wykonanych świadczeń. Chodzi tu o rzetelne zestawienie, uwzględniające wszystkie zdarzenia, które miały miejsce i jednocześnie związek z wykonaniem świadczenia głównego oraz dobranie optymalnego zestawu świadczeń z katalogu udostępnionego przez płatnika. Drugim warunkiem jest dbałość o poprawne przejście walidacji systemu NFZ. Często na tym etapie dochodzi do „gubienia” świadczeń, a co za tym idzie również środków finansowych. Kolejnym warunkiem jest skuteczny monitoring wartości wykonania umowy, którego znajomość pozwala na podejmowanie świadomych decyzji związanych z funkcjonowaniem podmiotu leczniczego.